Nawigacja

Przetargi

Rok 2018

Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

 

 


Rok 2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500051290-N-2017 z dnia 30-10-2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na „Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie”

link:

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/GZS/GZS_przetargi/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html

 

Data publikacji: 2017-10-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy pt.:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnejSzkoły Podstawowej im Wł. Syrokomli w Michałowie .

Numer ogłoszenia: 593405 - N - 2017; data zamieszczenia: 2017-09-26

Ogłoszenie zostało opublikowane pod adresem: 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b8696508-06f8-4053-b5b2-64ef36a99325

 


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W ZWIĄZKU Z PRZETARGIEM NIEOGRANICZONYM NA:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie”
opublikowanego w BZP nr 593405-N-2017 z dnia 2017-09-26

link:

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/GZS/GZS_przetargi/protokol-z-otwarcia-ofert-w-zwiazku-z-przetargiem-nieograniczonym-na--dostawa-artykulow-zywnosciowych-do-stolowki-szkolnej-szkoly-podstawowej-im-wl-syrokomli-w-michalowie-opublikowanego-w-bzp-nr-593405-n-2017-z-dnia-2017-09-26.html

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie
    ul.Sienkiewicza 21
    16-050 Michałowo
  • 85 71 89 515

Galeria zdjęć